دانستنی‌هایی از علوم قرآنی

دنیا مانند مار است که پوست نرم دارد.درون آن زهر مهلک است.شخصی عاقل از آن می پرهیزد و کودک نادان به آن عشق می ورزد.

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ دانستنی‌هایی از علوم قرآنی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

 

 


خاتم المرسلین حضرت محمد که سلام خداوند براوباد درحدیث دیگری می فرماید :

" به درستیکه ازنشانه های ظهورساعت قیامت آشکاروعلنی شدن قلم می باشد."[به روایت احمد]

امروزه شاهد هستیم که نگارش متون وهمچنین بکارگیری تجهیزات کامپیوتری درامرنوشتن (تایپ) ویا چاپ وانتشارروزنامه ها، مجلات وکتب تاچه اندازه تحول وپیشرفت حاصل شده است تاجاییکه تعداد صفحات به چاپ رسیده دریک روزدرسراسردنیا به میلیونها عدد می رسد!!

به راستی درشهرمکه آن هم درزمانیکه جزتعدادی محدود کسی سواد خواندن ونوشتن نمی دانست ، چه کسی می توانست تصورکند که چنین رویدادی درآینده به وقوع خواهد پیوست ؟!



[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:46 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم درحدیث دیگری می فرماید :

" ازشروط برپایی ساعت (قیامت) علنی شدن زنا وشرابخواری است."[به روایت بخاری]

اگرامروزه نظری به خیابانهای کشورهای غیراسلامی وحتی اسلامی بیندازیم ، شاهد تعداد زیادی ازمغازه های فروش مسکرات ومشروبات الکلی وهمچنین رقاص خانه ها وبعضا مراکزفسادی خواهیم بود که درگوشه وکنارشهرها به چشم می خورد ؛ ازدیگرمصادیق این حدیث شریف درعصرحاضرمی توان به صدها شبکه ی مستهجن ماهواره ای اشاره کرد که به صورت آشکاربه تبلیغ وانتشارزنا وفحشاء می پردازند واین خود مهرتأییدی  است براینکه فحشاء به صورت علنی گسترش یافته است .

این مسائل غیراخلاقی تاآنجاپیش رفته که دردهه های اخیربیماری خطرناک ایدزپدیدارشد ومیلیونها انسان از زن ومرد درسراسردنیا به آن آلوده شدند.... به راستی چه کسی پیامبربزرگوارصلوات الله وسلامه علیه راازاین مسأله آگاه ساخته است ؟



[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:45 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید :

" ازنشانه های نزدیکی ساعت (رستاخیز) این است که مردان شبیه زنان وزنان شبیه مردان می شوند."[به روایت ابونعیم]

بی شک پدیده ی شباهت مردان به زنان وبالعکس (چه ازنظرظاهری وچه ازنظرتمایلات جنسی) دردنیای امروزمسأله ای گسترده می باشدتاجاییکه بسیاری ازدولتها ازدواج دوانسان همجنس رامجازمی دانند وحتی برای آن قانون نیزوضع می کنند تا همجنس بازان بتوانند به راحتی وتحت حمایت قانون به این کارخلاف فطرت انسانی مبادرت ورزند!

این درحالی است که کسی پیش بینی این مسأله را درزمان پیامبرکه درود خداوند براو وخاندانش باد نمی کرد یا حتی انتظاروقوعش رادراین حد نداشت ؛ ولی رسول خدا صلوات الله وسلامه علیه ما راازآن باخبرکرده است. چرا؟!.... چون این مسأله دلیلی برصدق نبوت اودراین عصرباشد .



[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:45 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]



مدتهاپیش شایعه ای قوی درسراسردنیا بر سرزبان ها افتاد مبنی براینكه درماه دسامبرسال 2012 میلادی قیامت بوقوع خواهدپیوست و این درحالی بود كه حتی ادعا می شد دانشمندان نیزاطلاعات مربوط به پدیده های ویرانگركیهانی (ازجمله حادثه ی مذكور) را مخفی نگه می دارند....!

ولی پس ازتحقیقات دقیق ، این مسأله بردانشمندان آ‍ژانس علوم فضایی آمریكا(ناسا) روشن شدكه این شایعه پایه واساس علمی ندارد ودرسال مذکوریعنی سال 2012 میلادی جزبرخی پدیده های معمولی وطبیعی هرگزاتفاق دیگری رخ نخواهد داد.

ما نیزدرجواب این شایعه بیان داشتیم كه خداوند متعال وبلندمرتبه دركتاب عظیم خود یعنی قرآن کریم اعلام كرده است كه جزذات پاك او كسی ازوقوع ساعت قیامت آگاه وباخبرنیست ؛ چراكه دراین باره می فرماید:

" ازتودرمورد ساعت (قیامت) می پرسند كه درچه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟ (به آنان) بگو: علم آن فقط نزد پروردگارمن است ؛ جزاوهیچكس وقت آن را آشكارنمی سازد ؛ (این حادثه) درآسمانها وزمین سنگین (وبا اهمیت) است (و) جزبه طورناگهانی به سراغ شما نمی آید؛ (باز) ازتو چنان سؤال می كنند كه گویی تواز زمان وقوع آن آگاهی ! بگو: علم آن فقط درنزد خداست ولی بیشترمردم این را نمی دانند." (سوره مباركه اعراف آیه 187)



[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:43 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


خاتم المرسلین حضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه درحدیثی می فرماید:

" چون امانت ازبین رود پس منتظرساعت (رستاخیز) باش." [به روایت بخاری]

اگرامروزه سری به محاكم قضایی سراسردنیا بزنیم خواهیم دید كه بسیاری ازشكواییه ها به دلیل خیانت درامانت است ؛ دراین راستا میلیونها پرونده مربوط به كلاهبرداری،جعل اسناد ومدارك وفریب دیگران به منظورتصاحب غیرقانونی اموال ومایملك آنها وجود دارد واین درحالی است كه این معضل درعصررسول الله كه درود خداوند وملایك براوباد به این شكل وسیع امری رایج ومعمول نبوده است وبرای بشری نیزممكن نبوده كه درآن زمان چنین چیزی را پیش بینی كند واین حدیث شریف ثابت می كند كه محمد صلی الله علیه وآله وسلم فرستاده ای ازجانب خداوند است.



[ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:39 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه