دانستنی‌هایی از علوم قرآنی

دنیا مانند مار است که پوست نرم دارد.درون آن زهر مهلک است.شخصی عاقل از آن می پرهیزد و کودک نادان به آن عشق می ورزد.

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ دانستنی‌هایی از علوم قرآنی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

 


دانشمندان اخترشناس براین باورند که عالم هستی به صورت شگفت آوری درحال توسعه وانبساط می باشد واین توسعه ی کیهانی درنهایت به حدی می رسد که سبب وقوع شکاف های بسیاربزرگی می شود که باعث برهم خوردن تعادل هستی ودرنتیجه ایجادحالتی می گردد که ازآن تعبیربه فروپاشی کیهان می شود وشاید این حادثه همان حقیقتی باشد که قرآن کریم درآیه ی اول سوره مبارکه انفطاربه آن اشاره کرده وبیان داشته است که آسمان سرانجام شکافته خواهد شد . الله اعلم

( إذاالسماء انفطرت) " آن گاه که آسمان ازهم شکافته شود"[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 03:03 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


خداوند سبحانه وتعالی درآیه 49 سوره کهف می فرماید:

(ووجدواماعملواحاضرا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

دراین آیه ی شریفه تأکیدشده است که انسان اعمال خود رادرروزقیامت درمقابل خویش می یابد .

حای سؤال این است : چگونه انسان می تواند تصورکند حوادثی راکه دردنیا بجا آورده است درعالمی دیگربه صورت تمام وکمال دربرابرخویش بیابد؟!

پاسخ این است : نظریه ی نسبیت می گوید : چنانچه مابتوانیم باسرعتی برابر سرعت نوریعنی حدود 300000 کیلومتردرثانیه سفرکنیم ، زمان دراین حالت ودراین نقطه متوقف خواهد شد واگرازسرعت نوربیشترشود درآم وقت است که زمان به عقب بازخواهدگشت وانسان می تواند گذشته های حقیقی خود رابه بدون کم وکاست مشاهده کند وازاین روست که خداوند متعال می فرماید :

( ووجدواماعملواحاضرا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

واین دلیلی علمی برامکان مشاهده ی زمان گذشته است .[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 03:01 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


اعتقاد متداول درعصرنزول قرآن کریم این بود که "ستاره ی شعرا" که پرنورترین ستاره درآسمان شب بوده وحدود 20 برابر خورشید درخشندگی دارد ، خدایی است که قدرت نفع رساندن وضررزدن دارد ؛ ولی وقتی قرآن کریم نازل شد این عقیده ی باطل را به صراحت نفی کرد وتأکید نمود که شعرافقط ستاره ای است که خداوند متعال آن را خلق کرده واوست که آفریننده ی آن می باشد .

خداوند بلندمرتبه دراین باره درآیه 49 سوره مبارکه نجم می فرماید :

(وانه هو رب الشعری) " وبه درستیکه هم او(الله) پروردگارستاره ی شعراست."

این درحالی است که ما می بینیم بسیاری ازاقوام وامت های گذشته اعتقادداشتند که خورشید و ماه وستارگان ازخدایان هستند وبه همین دلیل آنها راعبادت وپرستش می کردند .

حال سؤال این است : آیا این آیه ی کریمه برعظمت اسلام گواهی نمی دهد؟! همان دین مبارکی که ما را ازپرستش این مخلوقاتی که نفع وضرری برای ماندارند رهایی بخشید .[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 02:59 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


نبی اعظم صلی الله علیه وآله وسلم درحدیث شریف دیگری می فرماید:

" درآخرالزمان ذلت وتهمت وزشتی خواهد بود...سؤال شد: ای رسول خدا آن چه زمانی است؟ فرمود: زمانی كه آلات موسیقی وزنان خواننده ورقاص ظاهروعلنی شوند." [به روایت ابن ماجه]

حال اگربه عصرحاضرنظری بیندازیم، خواهیم دید كه موسیقی وانتشارش درتمام جوامع به شكلی غیرقابل تصوررواج یافته است كه ازجمله می توان به ده ها هزاراززنان خواننده ورقاصه درسراسردنیا اشاره كرد ؛ البته تأسف بارتراین مسأله است كه صدها شبكه ی ماهواره ای ازچهارگوشه ی جهان اقدام به پخش ترانه های این زنان خواننده ورقاصه آن هم به صورت شبانه روزی می كنند واین درحالی است كه این پدیده ی ناخجسته درچنین سطح وبا چنین كیفیتی هرگزدرزمان پیامبرعظیم الشأن كه درود خداوند براوباد متداول ورایج نبوده است وازاین روست كه می توان این حدیث شریف را اعجازی حقیقی برای آن بزرگواربه شمارآورد ؛ چراكه برای احدی درآن عصرمقدورنبوده است كه بتواند ازانتشارخوانندگی به این شكل دهشتناك درآینده خبردهد؛ مگرفرستاده ی خداوند لاشریك.[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 02:58 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 

 


خاتم المرسلین حضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه درحدیث شریف دیگری می فرماید:

" ساعت(قیامت) برپانمی شود تازمانیكه اموربزرگی راببینید كه درگذشته هرگزآنها راندیده بودید وحتی درموردآن امورنیزبایكدیگرصحبت نكرده بودید." [به روایت احمد]

اگرامروزه نظری بیندازیم به اختراعات جدیدی همچون : سفینه های فضایی ، اینترنت ، موبایل ، تلویزیون ، ماهواره ، اسلحه های كشتارجمعی وبیماریهای خطرناكی مثل ایدز، آنفولانزای خوكی و.....خواهیم دید كه دراقوام گذشته هرگزكسی درمورد این اختراعات واكتشافات وبیماریها چیزی نشنیده بود وحتی تصوروجود چنین چیزهایی راهم نمی كرد ؛ امروزه ما می توانیم با هركسی كه بخواهیم ازطریق موبایل وتلفن وازهزاران كیلومتردورترصحبت كنیم وحتی تصویراورا به طورهمزمان مشاهده كنیم ؛ امروزه انسان توانسته به ماه سفركند ویا مریخ را با تكنولو‍ژی خود مورد كنكاش وجستجوقراردهد ؛ امروزه انسان موفق به طراحی وساخت هواپیماهای مافوق صوت گردیده است وهزاران دستاورد دیگركه تمام این اموربرای مردمان امت های گذشته درتاریخ بشریت اموری عجیب وحتی غیرقابل تصوربوده است واین حدیث شریف خود دلیلی برصدق كلام گوینده ی آن است .

به راستی اگرآن مردبزرگوارفرستاده ای ازسوی حضرت الله رب العالمین نبود پس چگونه می دانست كه چنین امورعظیمی كه درامت های گذشته سابقه نداشته است درآینده به وقوع خواهد پیوست؟![ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 02:56 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه